fbpx
Persondatapolitik2019-04-26T15:28:55+01:00

Persondatapolitik for Bike4Kids

Som rytter:

Når du tilmelder dig som rytter i Bike4Kids, giver du os en række personlige oplysninger. Disse oplysninger bruges udelukkende til at registrere hvem der er ryttere, og til at kunne holde dig informeret med vores cykel arrangementer. Dine oplysninger bruges også i tilfælde at uheld, hvor der kan være behov for at komme i kontakt med dine pårørende.

Som medlem:

Melder du dig ind i foreningen Bike4Kids, skal du oplyse dig fulde navn, folkeregister adresse samt e-mail adresse.

Din e-mail adresse bruges også til at holde dig orienteret om foreningens arbejde gennem nyhedsmails.

Disse oplysninger videregives kun til offentlige myndigheder, for at kunne dokumentere antallet af medlemmer i foreningen, hvilket er et lovkrav.

 

Generelt:

Ved tilmelding som rytter, eller indmeldelse som medlem, bliver dette taget som et samtykke til at vi må registrere dine oplysninger som ovenfor beskrevet.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger om dig til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven.

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe du enten er rytter eller medlem i vores forening.

Hvis du udmelder dig af foreningen bliver dine oplysninger slettet seneste 12 måneder efter.

Hvis du har deltaget som rytter, opbevarer vi dine kontaktoplysninger i op til 3 år, med mindre du giver os besked på at slette dem før.

Nederst beskriver vi de rettigheder, du har i henhold til gældende lovgivning, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores behandling af dine personoplysninger.

Vi henviser i øvrigt til vores cookiepolitik, hvor vi har beskrevet hvordan, vi bruger cookies og lignende teknologier.

Sikkerhed:

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme personoplysninger og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder:

Du kan altid anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi har registreret på dig.

Du kan ligeledes gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, herunder eksempelvis bede os rette, slette, begrænse, overføre eller stoppe behandlingen.

For alle sådanne henvendelser kan du blot rette henvendelse via de nedenfor angivne kontaktoplysninger.

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på:

info@bike4kids.dk

Såfremt du vil indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: (+45) 33 19 32 00
Fax: (+45) 33 19 32 18

Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/